Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Trở thành ngôi trường áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại theo mô hình giáo dục tại các nước hàng đầu Châu Á – nơi giáo dục học sinh trở thành những công dân phát triển toàn diện về nhân cách mạnh khỏe về thể chất, vững về tri thức, giỏi về kỹ năng, có lối sống đạo đức lành mạnh, có khả năng hội nhập và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Tầm nhìn

 

Trở thành ngôi trường áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại theo mô hình giáo dục tại các nước hàng đầu Châu Á – nơi giáo dục học sinh trở thành những công dân phát triển toàn diện về nhân cách mạnh khỏe về thể chất, vững về tri thức, giỏi về kỹ năng, có lối sống đạo đức lành mạnh, có khả năng hội nhập và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

 

Sứ mệnh

 

Trường Hoàng Việt ưu tiên hàng đầu việc tạo dựng môi trường giáo dục tốt cùng với một chương trình giáo dục toàn diện nhằm khơi gợi, thúc đẩy niềm yêu thích việc học, khuyến khích tinh thần tự học, muốn theo đuổi việc học bền lâu và không ngừng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề đang tồn tại của bản thân, gia đình và xã hội. 

 

Giá trị cốt lõi

 

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh của mình, Trường Hoàng Việt hướng tới 5 giá trị cốt lõi:

 

1. Chất lượng và tín nhiệm

 

Nhà trường đặt mục tiêu trên hết là chất lượng giáo dục đáp ứng sự tín nhiệm, tin tưởng của các bậc phụ huynh, hiện thực hóa những kỳ vọng, mong muốn của Quý Phụ huynh về tương lai vững chắc của thế hệ trẻ; sẵn sàng để các con hòa nhập trong một môi trường giáo dục mở, theo các tiêu chuẩn mới của nền giáo dục hiện đại.

 

2. Tuân thủ và sáng tạo

 

Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở chủ động, sáng tạo và đổi mới nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra của xã hội trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Mỗi bước đổi mới của nhà trường đều có sự tư vấn và giám sát bởi các chuyên gia đầu ngành về giáo dục.

 

3. Hợp tác và chia sẻ

 

Đề cao sự hợp tác thường xuyên và mật thiết dưới nhiều hình thức ở nhiều cấp độ: hợp tác, chia sẻ trong nội bộ nhà trường; hợp tác, chia sẻ với các trường bạn, với các bậc phụ huynh,…

 

4. Tận tụy và trách nhiệm

 

Được các bậc phụ huynh ủy thác, giao phó tương lai của thế hệ tiếp nối là niềm tự hào và trách nhiệm của nhà trường. Trường Hoàng Việt xác định: sự phát triển của học sinh chính là nhân tố quyết định sự phát triển của nhà trường. Yêu thương học sinh, tận tụy và trách nhiệm trong suy nghĩ và công việc, là đạo đức, là phong cách của Lãnh đạo, giáo viên, CBCNV nhà trường.

 

5. Sức mạnh đồng thuận và trí tuệ tập thể

 

Sự đồng thuận và trí tuệ tập thể là nguồn lực to lớn dẫn đến mọi thành công trong sự nghiệp phát triển nhà trường.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Giới thiệu